Produkt

Guovttejahkásaččaid giella. Váhnemiid / váhnenovddasteddjiid skovvi 

Erna Horn og Bente E. Hagtvet
Tilpasset av Anne Dagmar Biti Mikalsen, Tor Persen og Kirsten Wirkola.
Foreldres/foresattes skjema
Nordsamisk
4 s.
Brettet

«Guovttejahkásaččaid giella» er en systematisk observasjon av to-åringers språk, og består av dette skjemaet, brukerveiledning og helsesøsters skjema. Undersøkelsen egner seg godt til bruk ved 2-årskontrollen ved helsestasjoner. Språkobservasjonen er tenkt utført av en helsesøster. Dette skjemaet skal fylles ut av barnets foreldre/foresatte.


 Tips en annen om dette produktet


ISBN 82-7601-104-7
Pris kr 2,00

Antall:    
Personvern