Produkt

Logan fal. Bargogirji 

Harald O. Lindbach
Arbeidsbok til Logan fal
Samisk som førstespråk for 3. trinn
Nordsamisk
64 s.
Heftet

I denne arbeidsboken kan elevene øve seg på å skrive etter hvert som tekster i leseboken «Logan fal» gjennomgås. Dette er en del av et læreverk som består av følgende: «AÁBC», «Logan fal» og «Logan vel eambbo» for 2.–4. trinn.


 Tips en annen om dette produktet


ISBN 978-82-7601-191-3
Pris kr 150,00

Antall:    
Personvern