Gratis læremidler

Bestilling av gratis læremidler fra forlaget Iđut kan gjøres via e-post til idut@idut.no.
Barnehager og grunnskoler i Norge kan bestille gratis læremidler.
Mottaker må betale for frakt og emballasje.
Last ned bestillingsliste.