Kontakt oss

Iđut gir ut barnebøker, skjønnlitteratur og ungdomsmagasinet Š. Tidligere har vi også gitt ut læremidler, fagbøker, musikk og film. De fleste utgivelsene er på nordsamisk, men vi har også utgivelser på lule- og sørsamisk, kvensk og norsk.

Iđut har sitt kontor i Ikkaldas i Porsanger kommune, Finnmark, Norge.
Daglig leder er Åge Persen. Redaktør er Nan Persen.

Iđut AS
Vestre Porsangerveien 1758
NO-9710 Indre Billefjord
Tlf. (+47) 955 50 627

Innsending av manus

Vi mottar gjerne manus for vurdering. Manus må ha sidetall, linjeavstand 1 ½ og god venstremarg. Du kan sende manus elektronisk i filformat .doc. Eller du kan sende en utskrift i posten. Send med et kort følgebrev med informasjon om deg selv og prosjektet. Husk å oppgi følgende: Navn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse. Vær oppmerksom på at det kan gå inntil 8 uker før du får svar på din henvendelse.

Manus med følgebrev sendes til idut@idut.no eller pr. post til:
Iđut AS
Vestre Porsangerveien 1758
NO-9710 Indre Billefjord