Annet

QSPA Inspirational Award 2022

Meerke Laimi Thomasson Vekterli

Foto: Jonar Thomasson

Den sørsamiske kunstneren Meerke Laimi Thomasson Vekterli er tildelt QSPA Inspirational Award 2022. Prisen tildeles annet hvert år til en ung og lovende skandinavisk grafisk kunstner, og er et samarbeid mellom stiftelsen H.M. Dronning Sonjas kunstnerstipend og det grafiske trykkeriet ULAE (Universal Limited Art Editions) i New York.
www.queensonjaprintaward.no/news/qspa-inspirational-award
www.kongehuset.no/nyhet.html?tid=212678&sek=26939

Illustratør Meerke Laimi Thomasson Vekterli ble sammen med forfatter Anne-Grethe Leine Bientie nominert til Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris 2018 for boken Joekoen sjïehteles ryöjnesjæjja. Norsk utgave En skikkelig flink liten reingjeter.