Personvernerklæring

Iđut AS tar ditt personvern på alvor. Alle personopplysninger samles inn, lagres, behandles, utleveres og makuleres i samsvar med Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og EUs personvernforordning (GDPR: General Data Protection Regulation). Denne personvernerklæringen forklarer i detalj hvordan vi behandler personopplysninger.

Behandlingsansvarlig enhet er:
Iđut AS, norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer 988 048 968

Hvordan kan du kontakte oss
Iđut AS, Vestre Porsangerveien 1758, NO-9710 Indre Billefjord
e-post: idut@idut.no
Tlf. (+47) 955 50 627

Hva slags personopplysninger behandles
Behandlingsansvarlig er forpliktet til å behandle personvernopplysninger av kunder på en forsvarlig måte. Her kan du lese om hvordan vi samler inn, benytter og beskytter informasjon til våre kunder og brukere i alle forretningsprosesser. Personopplysninger hentes inn når det er nødvendig for at vi skal kunne utføre de oppgaver vi er pålagt i henhold til lov og/eller avtale. Opplysninger kan registreres og lagres når du registrerer deg på nettsiden. Opplysninger vi behandler inkluderer navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Innhenting av data fra tredjepart
Dine data kan utfylles av informasjon fra tredjepart, eksempelvis ved søk i offentlige register, slik som brreg.no eller offentlig tilgjengelig data fra telefonkatalogtjenester. Dersom annen data ønskes innhentet, vil det bli bedt om samtykke for det.

Bruk av personopplysninger
Behandling av personlige data er nødvendig for at vi skal kunne betjene deg som kunde.

Oppbevaring og sletting
Din informasjon lagres i vår nettbutikkplattform levert av proisp.no. All lagring er kontrollert av strenge sikkerhetsprosedyrer. All utveksling av personopplysninger sendes kryptert over SSL. Vi sletter personopplysninger som ikke lenger er nødvendige til det formål de er lagret for. Vi lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Kommunikasjon gjennom e-post
Som kunde vil du motta e-post, eksempelvis om ordrer du har lagt inn, sporingsnummer, passord, informasjon om ditt kundeforhold og lignende. Dette er definert som berettiget interesse som det ikke vil bes om samtykke til. Vi benytter e-post til markedsføring og kommunikasjon. Som kunde av Behandlingsansvarlig vil du motta nyhetsbrev hvis du har gitt samtykke til det. Det er mulig å melde seg av nyhetsbrev ved å klikke på en avmeldingslink i nyhetsbrevet.

Utlevering av personopplysninger
Hvis det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil aktuelle personopplysninger bli overlevert i henhold til offentlig myndighets krav. Personopplysningene dine vil ikke bli overført uten at det er inngått nødvendige avtaler som sikrer at dine rettigheter ivaretas.

Informasjonskapsler og analyseverktøy
Behandlingsansvarlig bruker analyseverktøy og lagrer informasjonkapsler (cookies) for denne nettsiden. Informasjonskapsler er små tekstfiler som vårt nettsted lagrer på din datamaskin, slik at vi kan gjenkjenne deg som bruker og gi deg tilpasset innhold når du besøker nettsiden vår. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Vi bruker informasjonskapsler blant annet til å huske din innlogging, passord i kryptert form, til å forbedre brukeropplevelsen din og til markedsføring. Når du besøker vår nettbutikk, sletter vi både midlertidige og varige informasjonskapsler. En midlertidig informasjonskapsel slettes ofte automatisk når du lukker nettleseren din, mens varige informasjonskapsler kan ligge på din maskin i opptil ett år.

Samtykke i bruk av informasjonskapsler
Merk at ingen personlige opplysninger deles, og det er mulig å reservere seg mot slik sporing. Dersom du ikke samtykker til lagring av slike informasjonskapsler, må du deaktivere funksjonen under innstillinger i din nettleser.

Innsyn og retting
Du har krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. Innsyn kan fås ved å sende en henvendelse til Behandlingsansvarlig. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller er ufullstendige, kan du kreve at opplysningene korrigeres i henhold til personopplysningsloven. Hvis du er en fysisk person bosatt i EU eller EØS, og du mener at vår bruk og behandling av dine personopplysninger er i strid med personopplysningsloven, GDPR eller annen gjeldende lovgivning, har du rett til å klage til det norske Datatilsynet eller til tilsvarende tilsynsmyndighet i landet der du er bosatt.

Endringer i personvernerklæringen
Du aksepterer at vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen fortløpende. Hvis vi gjør viktige endringer i personvernerklæringen kommer vi til å informere deg her, via e-post eller ved hjelp av en notis på vårt nettsted, minst tretti (30) dager før endringene trer i kraft.