Göökten jaepien båeries maanan gïele. Gyhtjelassh tjædtjan/aahtjan 2-jaepiengoerehtimmesne

Erna Horn, Bente E. Hagtvet

kr 2

Produktnummer: ISBN 978-82-7601-224-8 Kategorier: ,

Beskrivelse

Foreldres/foresattes skjema.

Systematisk observasjon av to-åringers språk. Foreldres/foresattes skjema. I tillegg fins helsesøsters skjema og brukerveiledning. Undersøkelsen egner seg godt til bruk ved 2-årskontrollen ved helsestasjoner. Språkobservasjonen er tenkt utført av en helsesøster. Dette skjemaet skal fylles ut av barnets foreldre/foresatte.

Tilleggsinformasjon

Forfatter

,

Oversatt av

Ellen Bull Jonassen

Språk

Sørsamisk

Sider

4

Innbinding

Brettet

Utgivelsesår

2013