Hjelp i kontekst

Inger Marii Tronvoll, Anne Moe, Jan Erik Henriksen (red.)

kr 270

Produktnummer: ISBN 978-82-7601-097-8 Kategori:

Beskrivelse

Artikkelsamlingen består av artikler om hjelpearbeid i sosial- og helsesektor, drøftet i lys av kulturell forståelse. I bokens første del settes reflekterende praksis inn i et teoretisk perspektiv. I bokens andre del fokuseres det på ulike tema knyttet til oppvekst, etnisitet og kultur. Del tre handler om ulike former for kulturmøter. I den siste delen reflekterer man over boken som kunnskapsbidrag sett i lys av et teoretisk perspektiv basert på sosial konstruksjonisme. Boken egner seg som pensum på helse- og sosialfaglig grunn- og videreutdanning på høgskole og universitet.

Tilleggsinformasjon

Redaktør

Inger Marii Tronvoll, Anne Moe, Jan Erik Henriksen

Kategori

Artikkelsamling

Språk

Norsk

Sider

219

Innbinding

Lettheftet

Utgivelsesår

2004