I Norge har lapperne først indført skierne

Hartvig Birkely

kr 218

Produktnummer: ISBN 978-82-7601-011-4 Kategori:

Beskrivelse

Sannsynligvis oppsto skisporten blant de mange jegerbefolkninger som i sin tid befant seg mellom Beringstredet i øst og Nordishavet i vest. Hartvig Birkely konkluderer videre med at skiløping oppsto for 6000–8000 år siden. Den samiske termen «čuoigat» (å gå på ski) blir av språkforskere anslått til å være mellom 6000 og 8000 år gammel. Samtlige helleristninger der skiløping er avbildet, er funnet i tidligere samiske bruks- og bosetningsområder. Størsteparten av jordfundne ski faller innenfor det samme området. Fridtjof Nansen skrev i sin bok «Paa ski over Grønland» at «i Norge har lapperne først indført skierne». Nansens utsagn synes å passe med de funn som Hartvig Birkely har gjort i forbindelse med sin hovedfagsoppgave «En kulturhistorisk studie – historisk belysning av samiske ski i forbindelse med lek, næring og konkurranser».

Tilleggsinformasjon

Forfatter

Kategori

Populærvitenskapelig bok om samisk skihistorie

Språk

Norsk

Sider

112

Innbinding

Innbundet

Utgivelsesår

1994